Scalibra kan kalibrere utstyr for relativ fuktighetsmåling i området 5% RF til 95% RF. Siden 2006 har vi utført akkreditert fuktighetskalibrering av instrumenter til våre fornøyde kunder.

Regelmessig kalibrering sikrer korrekte måleresultater og høy kvalitet på produksjonsprosessen og sluttproduktet. I Scalibra tar vi kvalitet på alvor. Scalibra er akkreditert på temperatur mellom 5% RH til 95% RH i henhold til ISO/IEC17025. Vårt akkrediterte kalibreringsomfang finnes her.

Vi kan tilby kalibrering av disse instrumentene
  • Hygrometer
  • Psykrometer
  • Dataloggere
  • Transmittere

Hvis du har et instrument som måler fuktighet, men ikke står i listen over, ber vi deg ta kontakt med oss for å sjekke om vi kan kalibrere ditt instrument.

Vi skal være best på kvalitet i Norge

Vi i Scalibra tar kvalitet på alvor. Dette gjelder både gjennomføring av kalibrering av kunders måleutstyr og tjenester som tilbys kunder generelt.

Hvor viktig er kvalitet for oss?

Les mer her

Hva sier våre kunder om oss

Les mer her

Hva er kalibrering?

Kalibrering gir deg mulighet til å sjekke nøyaktighet av ditt måleinstrument. Ved kalibrering, sammenlignes måling av ditt måleinstrument mot måling på en normal. Forskjell mellom måling av ditt måleinstrument og måling avlest av normalen gir informasjon om nøyaktighetsgrad av ditt måleinstrument. Ved avvik, som angis på et kalibreringsbevis, kan du korrigere dine målinger. Ved større avvik, må enten måleinstrument repareres eller kastes.

Ved regelmessig kalibrering sikrer du at du til enhver tid, har oversikt over nøyaktighet av ditt måleinstrument, og dermed kan du spare betydelige kostander som er knyttet til feilmåling.

Sporbar kalibrering

Det betyr at normalen som Scalibra bruker for kalibrering av kunders måleutstyr blir regelmessig kalibrert av nasjonalt metrologi institutt (NMI) i en uavbrutt kjede. Justervesenet er NMI i Norge.
Det er denne sporbare kalibreringen som sikrer at kunder får servert riktige måleverdier på sitt instrument i kalibreringsbevis. Scalibra har etablert et program som sikrer at alle normaler blir regelmessig kalibrert av NMI.

Hvorfor er kalibrering viktig?

Det er mange grunner til at kalibrering er viktig, blant annet for å:

  • kunne stole på resultatene
  • sikre korrekte og nøyaktige målinger
  • unngå feil og feilproduksjoner som kan resultere i økonomisk tap eller krav om erstatning
  • kunne ta korrekte beslutninger
  • tilfredsstille krav i standarder
  • og fordi feilmålinger kan utgjøre en sikkerhetsfare og kan gi alvorlige konsekvenser.

Måleinstrumentets punktlighet kan forandre over tid ettersom det oppstår slitasje, mekanisk søt eller endring som følge av farlig produksjonsmiljø. I vårt samfunn er det essensielt at instrumentene vi bruker for å måle fysiske mengder rundt oss er nøyaktige.

Feilmålinger kan utgjøre en sikkerhetsfare. Vi kan ta for oss ett kjøretøy: dersom bremsene svikter, vil dette kunne gi alvorlige konsekvenser. Dette gjelder også for måleinstrumenter. Dermed trenger vi tillit til at målt kvantum er korrekt. Dette kan vi oppnå ved at målerne blir jevnlig kalibrert.