Ønsker du å spare din bedrift for store kostnader som er knyttet til feilmålinger og produksjon? Scalibra er løsningen! Vi tilbyr det meste innenfor kalibrering. Vårt team kan hjelpe deg med å få mer tillit hos dine kunder i tillegg til å gjøre deg mer konkurransedyktig.

Med vår 15 år lange erfaring innenfor kalibrering er vi sikre på at vi kan hjelpe deg med dine behov. Vi har høyt fokus på nøyaktighet, kvalitet og rask levering. Scalibra er akkreditert i henhold til ISO 17025 for å utføre kalibrering gitt i akkrediteringsbevis CAL 031.

Under kan du lese mer om våre tjenester innenfor kalibrering.

Temperaturkalibrering

Sporbar og akkreditert kalibrering mellom -85 ºC og 1100 ºC.

Fuktighetskalibrering

Sporbar og akkreditert kalibrering mellom 5 og 95 % RF ved 10-40 ºC.

Vi skal være best på kvalitet i Norge.

Vi i Scalibra tar kvalitet på alvor. Dette gjelder både gjennomføring av kalibrering av kunders måleutstyr og tjenester som tilbys kunder generelt.

Hvor viktig er kvalitet for oss?

Les mer her

Hva sier våre kunder om oss?

Les mer her

Hva er kalibrering?

Kalibrering gir deg mulighet til å sjekke nøyaktighet av ditt måleinstrument. Ved kalibrering, sammenlignes måling av ditt måleinstrument mot måling på en normal. Forskjell mellom måling av ditt måleinstrument og måling avlest av normalen gir informasjon om nøyaktighetsgrad av ditt måleinstrument. Ved avvik, som angis på et kalibreringsbevis, kan du korrigere dine målinger. Ved større avvik, må enten måleinstrument repareres eller kastes.

Ved regelmessig kalibrering sikrer du at du til enhver tid, har oversikt over nøyaktighet av ditt måleinstrument, og dermed kan du spare betydelige kostander som er knyttet til feilmåling.

Sporbar kalibrering

Det betyr at normalen som Scalibra bruker for kalibrering av kunders måleutstyr blir regelmessig kalibrert av nasjonalt metrologi institutt (NMI) i en uavbrutt kjede. Justervesenet er NMI i Norge.
Det er denne sporbare kalibreringen som sikrer at kunder får servert riktige måleverdier på sitt instrument i kalibreringsbevis. Scalibra har etablert et program som sikrer at alle normaler blir regelmessig kalibrert av NMI.

Hvorfor er kalibrering viktig?

Det er mange grunner til at kalibrering er viktig, blant annet for å:

  • kunne stole på resultatene
  • sikre korrekte og nøyaktige målinger
  • unngå feil og feilproduksjoner som kan resultere i økonomisk tap eller krav om erstatning
  • kunne ta korrekte beslutninger
  • tilfredsstille krav i standarder
  • og fordi feilmålinger kan utgjøre en sikkerhetsfare og kan gi alvorlige konsekvenser.

Måleinstrumentets punktlighet kan forandre over tid ettersom det oppstår slitasje, mekanisk søt eller endring som følge av farlig produksjonsmiljø. I vårt samfunn er det essensielt at instrumentene vi bruker for å måle fysiske mengder rundt oss er nøyaktige.

Feilmålinger kan utgjøre en sikkerhetsfare. Vi kan ta for oss ett kjøretøy: dersom bremsene svikter, vil dette kunne gi alvorlige konsekvenser. Dette gjelder også for måleinstrumenter. Dermed trenger vi tillit til at målt kvantum er korrekt. Dette kan vi oppnå ved at målerne blir jevnlig kalibrert.