Scalibra AS ble etablert i 2005 og ble akkreditert for temperaturkalibrering i 2006. Vår erfaring med temperatur- og fuktighets-kalibrering er bygget opp gjennom mer enn 15 års erfaring med akkreditert kalibrering av ulike typer termometre og hygrometre for både offentlig og privat sektor. I februar 2014 ble Scalibra AS også akkreditert for kalibrering av fuktighetsmålere.

Scalibra AS er et kalibreringslaboratorium akkreditert av Norsk Akkreditering (NA-akkr. nr.: CAL 031). Det at NA, som er eksternt organ, gjennomfører årlige revisjoner hos Scalibra AS (både teknisk og administrativt) sikrer at våre tjenester alltid er i samsvar med alle relevante nasjonale og internasjonale standarder (ISO/IEC 17025 ol.). Alle akkrediterte kalibreringsbevis fra Scalibra AS inneholder NA’s logo, noe som også sikrer internasjonal annerkjennelse av resultatene.

Scalibra AS er også registrert som leverandør av tjenester til oljeindustrien i Achilles-databasen med ID-nummer 28546.

Hvert oppdrag hos oss behandles individuelt og konfidensielt. Hvis du er usikker på hva du tr.enger kan du kontakte oss og vi kan gi deg råd. Vi kan tilby vurdering av tilgjengelige termometre som vil kunne være det riktige valg for ditt behov.

Lurer du på noe? Ta kontakt! Eller ønsker du å bestille kalibrering av ditt produkt?

 

Vårt mål:

Å vær en nær samarbeidspartner for våre kunder og gi disse gode kalibreringstjenester, slik at de kan ha riktig kvalitet på sine egne målinger og derigjennom tilfredsstille kravene til sine produkter og sine kunder.