Kalibrering er en sammenligning av et instrument mot en normal, mot et mer nøyaktig instrument eller mot et referansemateriale. Hensikten med kalibrering er å finne ut om instrumentet avviker fra korrekt verdi. Selve kalibreringen utføres ved gitte betingelser, helst bruksbetingelsene for instrumentet. Normalene man bruker bør ha en nøyaktighet som er 3-5 ganger bedre enn selve kalibreringsobjektet.

I vårt tilfelle, kalibrerer vi for å finne ut om et termometer angir korrekt temperatur for en kjent temperatur.

Det er ikke alltid kalibrering har i hensikt å korrigere selve instrumentet.

Definisjon

Operasjon, som, under spesifiserte betingelser, i første omgang etablerer en relasjon mellom målestørrelser med måleusikkerhet gitt av målenormaler og tilsvarende indikasjoner med tilhørende måleusikkerhet, og i andre omgang benytter denne informasjon for å etablere en forbindelse for å skaffe et måleresultat fra en indikasjon.

 

Hvorfor bør du kalibrere ditt instrument?

Regelmessig kalibrering er en investering i kvalitet. Det sparer dessuten din bedrift for store kostnader knyttet til feilmålinger og feilproduksjon. Kalibrering er nødvendig for å vite om målenøyaktigheten til et instrument må justeres. I tillegg kan man ved å kalibrere, dokumentere kvalitet eller nøyaktighet i en måling eller for et instrument. Nøyaktigheten kan dokumenteres innenfor tolererte spesifikasjoner gitt av egne krav, kunder, standarder, 3.part eller andre.

 

Hva er forskjellen på akkreditert kalibrering og ikke akkreditert kalibrering?

«Akkreditering er en offisiell anerkjennelse av en organisasjons kompetanse og evne til å utføre angitte oppgaver i samsvare med gitte krav.» I Norge utføres akkreditering av Norsk Akkreditering. Akkrediteringen er beviset på at kalibreringsprosessen utføres iht. anerkjente metoder og at organisasjonen er kompetent.

I motsetning så vil ikke en ikke-akkreditert kalibrering ha noen form for offisiell anerkjennelse.

 

Sporbarhet

Det ligger litt i ordet, det betyr at det kan spores tilbake til opprinnelsen. Ved sporbar kalibrering er det utført kalibreringer i en ubrutt kjede som relaterer instrumentet til en nasjonal eller internasjonal normal, og der hvert ledd i kjeden har angitt måleusikkerhet. I vårt laboratorie utfører vi sporbare kalibreringer.

 

Kalibreringsbevis

Kalibreringsbeviset et er dokumentasjonen på resultatene fra kalibreringen. Resultatet, stadfester tilstanden til kalibreringsobjektet ved de betingelser og under det tidsrommet kalibreringen har blitt utført under. Dette beviset inneholder alle viktige data for kalibreringen. Uansett hva du velger, vil du sammen med ditt kalibrerte instrument og/eller følere motta et kalibreringsbevis som dokumentasjon på at en kvalifisert kalibrering har blitt utført.

 

Har du enda flere spørsmål? Ikke nøl med og ta kontakt!

Her kan du finne en del nyttige skjemaer og info om ulike ting innenfor kalibrering: Nyttige skjemaer for deg